Munal News & Updates

SEE मा उत्तीर्ण हुन सफल सम्पूर्ण बिद्यार्थीहरुलाई हार्दिक बधाई एवम् शैक्षिक उन्नति तथा उज्ज्वल भबिस्यको कामना Featured

यस बिद्यालयबाट SEE परिक्षा 2077 को आन्तरिक मुल्यांकन अन्तर्गत रहि SEE मा उत्तीर्ण हुन सफल सम्पूर्ण बिद्यार्थीहरुलाई हार्दिक बधाई एवम् शैक्षिक उन्नति तथा उज्ज्वल भबिस्यको कामना गर्दछौं,,,!तपसिल

Stay Connected with Munal Academy

Log In

Create an account
Skip to toolbar